Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

« späť

Zriadenie protikorupčnej linky od 1.6.2015

Protikorupčná linka 

 
Od 1.6. 2015 bola zriadená pre občanov, ktorí majú podozrenie z korupčného správania zamestnancov VUSCH protikorupčná linka:

                                                    mail
 
Telefonicky je možné náhlásiť prípady korupčného správania na číslo: 
055/789-1630.
 
VÚSCH,a.s.
Ondavská 8 04011 Košice


Zdroj:
Aktualizované: