Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

« späť

Nová monografia vydaná pod vedením prednostu Kliniky kardiochirurgie MUDr. F. Sabola, PhD.Zdroj:
Aktualizované: 17.05.2015